دسته بندی خبر

خروج از ارز CAPO

ارز سنگینی هست با سود کم میبندیمش توی روز های آتی فرصت های بهتری هست که ریسکشون خیلی پایین تر هست و...
avatar
نویسنده
تاج کوین
post

خروج از ارز CAPO

ارز سنگینی هست  

 با سود کم میبندیمش  توی روز های آتی فرصت های بهتری هست که ریسکشون خیلی پایین  تر هست و ازشون استفاده میکنیم

پشتیبان آنلاین